Date: 09 mar 2017
Cat: Piaristi

Vydali sme knihu Rehoľná skúsenosť Kalazanského, aby sme v rámci Kalazanského jubilejného roka ešte lepšie spoznali charizmu sv. Jozefa Kalazanského. Kniha odpovedá na otázku – Ako aplikovať Kalazanského charizmu v dnešnom svete? Je starostlivosť o chudobné deti potrebná aj dnes? Autorom knihy je páter Miguel Angel Asiain , ktorý analyzuje kontext, v ktorom vznikala charizma Kalazanského.

Rehoľná skúsenosť Kalazanského je kniha, v ktorej je hlboko obsiahnutý spôsob, akým rozmýšľal zakladateľ Rehole piaristov – sv. Jozefa Kalazanský. História vo svojom dlhom priebehu štyroch storočí vymazala mnohé aspekty svätcových myšlienok, s ktorými rehoľu zakladal. Kniha však nie je len zbierkou, zachytávajúcou myslenie Kalazanského. Snaží sa porozumieť dobe a spôsobu formovania názorov, v ktorej zakladateľ žil, a ktoré dnes už nemusia byť aktuálne. Preto bolo potrebné položiť si otázku: „Ktoré zo zakladateľových myšlienok sú aktuálne aj dnes? Ktoré v súčastnosti definujú a situujú kalazanský typ rehoľného života“ Rehoľná skúsenosť Kalazanského odpovedá práve na tieto otázky a veľmi prakticky ukazuje, ako má piarista v škole Kalazanského prežívať nasledovanie Pána Ježiša a bezhraničné darovanie sa ľuďom.
 

 

Vieme, že mnoho našich spolupracovníkov, pedagógov, zamestnancov a priateľov túži lepšie spoznať charizmu sv. Jozefa Kalazanského a jeho spôsob myslenia.

Práve preto sme publikovali väčšie množstvo kníh. V prípade záujmu nás kontaktujte na provincia@piaristi.sk