Date: 28 mar 2017
Cat: Domáce, Piaristi

Slovenská provincia slávila 28.3.2017 Ústredný deň Kalazanského jubilea v Nitre.

Slávnosť bola výnimočná aj z toho dôvodu, že Piaristické gymnázium v Nitre tento rok oslavuje 25. rokov od znovuobnovenia svojej činnosti. Oslavy sa zúčastnili významní hostia – predovšetkým páter generál Pedro Aguado, nitriansky biskup Viliam Judák, kňazi, učitelia našich skôl, poslanci, bývalí učitelia a žiaci. Viac ako 500 ľudí si tak pripomenulo silné posolstvo sv. Jozefa Kalazanského. Po slávnostnej sv. omši nasledovalo kultúrne predstavenie v nitrianskom divadle. Žiaci pripravili muzikál o sv. Jozefovi Kalazanskom. Všetci návštevníci boli milo prekvapení z profesionálneho vystúpenia, ktoré bolo veľmi hlboké a zachytávalo podstatné časti života sv. zakladateľa. Páter generál sa prihovoril prítomným a poukázal na šesť podstatných pilierov, ktoré by spomenul Kalazanský v dnešný deň:

  1. Ďakujem – Ďakujem vám učitelia a žiaci za prácu, ktorú robíte
  2. Odvaha – Želám vám odvahu a vytrvalosť vo všetkom, do čoho sa púšťate
  3. Projekt života – Hľadajme, k čomu nás Boh povoláva
  4. Autentickosť – Žiaci rýchlo zistia, či to, čo ich učíme a spôsob, akým ich učíme žiť je len pretvárkou, alebo vychádza z naozajstného poznania Ježiša
  5. Zbožné školy – Našou snahou je pretvárať kultúru skrze evanjeliové vzdelávanie
  6. Ako sa máš? – Zaujímajme sa jeden o druhého

Páter generál sa na slávnostnej recepcii rozprával s učiteľmi slovenských škôl, ktorí mu ďakovali za jeho účasť. Atmosféra bola veľmi dobrá o čom svedčili aj učitelia, keď hovorili: „Po dnešnom dni si ešte viac uvedomujem, čo to znamená byť piaristickým učiteľom. Teším sa z tohto daru, teším sa, že môžeme obdarovávať iných ale hlavne, že naši žiaci obdaruvávajú nás“.