Počas Roku kňazov modlíme sa aj za piaristov…

Počas Roku kňazov modlíme sa aj za piaristov…
18 máj 2010
   Študenti piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne si v posledných týždňoch jubilejného roka kňazov spomínajú vo svojich modlitbách aj na piaristov slovenskej provincie. Môžu tak nielen modlitbami prosiť za svojich duchovných správcov, ale získať aj viac poznatkov o piaristoch na Slovensku.