Oslava Najsvätejšej Trojice

Oslava Najsvätejšej Trojice
10 jún 2017

Tohtoročná oslava sviatku Najsvätejšej Trojice v piaristickom kostole v Prievidzi sa začala netradične už v piatok 9. júna. Po svätej omši a tradičných piatkových chválach so skupinou Heartbeat nasledovalo netradične veľkolepé agapé pre všetkých zúčastnených – tak, ako sa na „hody“ patrí.

Medzitým v kostole pokračoval program – aj s ohľadom na prebiehajúcu Noc kostolov – celonočná adorácia. Tiché i chválové uctievanie Najsvätejšej sviatosti oltárnej prebiehalo až do začiatku večernej – vigílnej sv. omše, ktorú celebroval o. Ondrej Chrvala – tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Večerný program po svätej omši pokračoval hudbou, tancom i divadlom s biblickým posolstvom o tom, že niet sa čoho báť; Ježiš

je, ktorý je – a je tu s nami. Vigíliu sviat- ku Najsvätejšej Trojice uzavrela modlitba chvál so skupinou Godknows.
Organizátori zo Spoločenstva Piar sa radovali z bohatej účasti. Dúfajú, že ľudia si odniesli v srdciach hlboké posolstvo týchto sviatočných dní a zároveň sa na nich tešia zas opäť rok.

Text: Miroslava Rosáková