Nová webová stránka KALAZANSu

Nová webová stránka KALAZANSu
26 jún 2011
Spúšťame novú webovú stránku pre KALAZNS – Združenie detí a mládeže. Nájdete nás na novej doméne http://www.kalazans.org