Citát 2

09 aug 2008

Každý veriaci človek vie, že tou najdôležitejšou vecou v jeho živote je plniť Božiu vôľu. Je isté, že ak niečím podmieňuje túto vôľu, keď sa nepodriaďuje jej suverenite, život sa nerozvíja. Treba si však uvedomiť, že tvrdenie „najdôležitejšia je Božia vôľa“ nie je ešte kresťanskou skúsenosťou.