Letný duchovno – rekreačný výlet s piaristami : PONIKY 2011

31 júl 2011

O čo ide?  Zažiť pár dní v spoločenstve mladých ľudí, načerpať na duchu a tak trošku sa aj vyčerpať na tele 🙂

Pre koho? Pre mladých od 15 rokov

miesto: Poniky (okr. Banská Bystrica)

termín: 16. – 20. august 2011  (nie náhodou aj súčasne v Madride prebehne stretnutie mládeže so Sv. Otcom :))

cena: 32,- EUR (v cene ubytovanie a strava). Cestovné si každý hradí z vlastných zdrojov.

čo so sebou: osobné doklady (preukaz poistenca, občiansky preukaz), spacák (ubytovanie je na posteliach, ale spacák je potrebný), plavky, hygienické potreby, lieky, turistickú obuv a nakoľko budeme aj trošku v horách tak aj teplejšie oblečenie (keby náhodou :))

  Vyplnenú prihlášku odovzdajte Fr. Michalovi alebo P. Ľubošovi najneskôr do 12. 8. 2011 (ale nakoľko sme trošku kapacitne obmedzení, v prípade veľkého záujmu by sme museli niektoré veci doriešiť, tak si to neodkladajte na poslednú chvíľu, lebo potom bude poradovník). Vyššie uvedení piaristi vám budú vedieť poskytnúť aj doplňujúce informácie k výletu. Iba platne vyplnená a podpísaná odovzdaná prihláška rozhoduje v prípade zostavovania poradovníka.  

TEŠÍME SA NA VÁS

Tu si môžte stiahnuť prihlášku, vytlačiť, vypísať a odovzdať: PRIHLÁŠKA