Korunka dvanástich hviezd

Korunka dvanástich hviezd
25 aug 2009

 

Oslavujme Najsvätejšiu Trojicu a ďakujme jej, že nám ukázala Pannu Máriu odetú slnkom, s mesiacom pod nohami a s tajomnou korunou dvanástich hviezd na hlave.

R. Na veky vekov. Amen.

 

Oslavujme Boha Otca a ďakujme mu, že si Máriu vybral za svoju dcéru.

R. Amen. Otče náš…

 

Nech je zvelebený Boh Otec, ktorý Máriu predurčil za matku svojho Božského Syna.

R. Amen Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Boh Otec, ktorý Máriu pri počatí uchránil pred každým hriechom.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Boh Otec, ktorý Máriu pri narodení ozdobil všetkými čnosťami.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Boh Otec, ktorý dal Márii svätého Jozefa za najčistejšieho spoločníka a manžela.

R. Amen. Zdravas Mária… Sláva Otcu…

 

Oslavujme Božieho Syna a ďakujme mu, že si Máriu vybral za Matku.

R. Amen.

 

Nech je zvelebený Boží Syn, ktorý sa vtelil do lona Márie a prebýval v ňom deväť mesiacov.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Boží Syn, ktorého Mária porodila a v detstve živila.

R. Amen. Zdravas Mária …

Nech je zvelebený Boží Syn, ktorého Mária v mladosti vychovávala.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Boží Syn, ktorý zjavil tajomstvá spásy sveta.

R. Amen. Zdravas Mária… Sláva Otcu…

 

Oslavujme Ducha Svätého a ďakujme mu, že si Máriu vyvolil za svoju snúbenicu.

R. Amen. Otče náš…

 

Nech je zvelebený Duch Svätý, ktorý Márii ako prvej zjavil svoje meno.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Duch Svätý, skrze ktorého sa Mária stala súčasne Pannou a Matkou.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Duch Svätý, ktorý Máriu učinil živým chrámom Najsvätejšej Trojice.

R. Amen. Zdravas Mária…

Nech je zvelebený Duch Svätý, ktorý Máriu v nebi povýšil nad všetky stvorenia.

R. Amen. Zdravas Mária… Sláva Otcu…

 

Za svätú Cirkev, aby jej Pán dal rásť a ochraňoval ju, za jednotu kresťanov, za spásu celého sveta, aby sa vždy a na každom mieste upevňoval mier, rozvoj národov a náboženská sloboda, z celého srdca voláme:

 

Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva…