Kolégium piaristov v Prievidzi

14 feb 2009
    V Prievidzi v súčasnej dobe pôsobia traja pátri piaristi. Páter  Juraj Ďurnek, páter Ján Hríb a páter Marek Kotras. Okrem iných činností, po vzore svätého Jozefa Kalazanského, vyučujú a vychovávajú žiakov piaristických škôl.
Páter Juraj Ďurnek zároveň pôsobí vo funkcii rekotora kolégia a ako rektor piaristického kostola Najsvätejšej Trojice.
Pátri sa aktívne a v rôznych oblastiach zúčastňujú života piaristických škôl v Prievidzi. Kolégium Piaristov pravidelne prispieva na školský časopis Coolschool študentov Piaristického gymnázia Františka Hanáka. Páter Ján organizuje pre žiakov piaristickej školy hokejbalový turnaj Scholae Piae JUG a iné…
 
Viac informácií nájdete na stránke prievidzkého kolégia piaristov http://www.piaristi-pd.sk