Jednoduchý veľkonočný príbeh

Jednoduchý veľkonočný príbeh
12 apr 2017

Príbeh evanjelia je dokonale jednoduchý.

Jeden – svätý zomrel za všetkých – hriešnych, aby nastala vzácna výmena. Z hriešnikov sa stávajú spravodliví a Boh otvára svoje srdce pre ľudí a nazýva ich synmi a dcérami.

Žehnáme Vám v tomto období zameranie sa na jednoduchosť, do ktorej nás Boh vedie. Aby sme každý deň jasne vnímali, kam nás Ježiš volá.

Aby sme stále viac rozširovali Božie Kráľovstvo.

 

P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál