II. Zhromaždenie Fraternity

II. Zhromaždenie Fraternity
06 mar 2017

Piaristická fraternita na Slovensku má nových členov

Vo výnimočnom termíne sa stretol tretí rád piaristov v Prievidzi na svojom druhom Valnom zhromaždení. Pre piaristov je rok 2017 veľmi výnimočný, pretože oslavujú Kalazanský jubilejný rok – 400 rokov od založenia rehole a 250 rokov od kanonizácie svätého zakladateľa Jozefa Kalazanského. Piaristická fraternita sa stretla práve na oficiálny deň, kedy Pápež Pavol V., 6. marca 1617 bulou Ad ea per que schválil Kongregáciu chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl. Pápežom Gregorom XV. bola kongregácia v roku 1621 povýšená na rehoľný rád.

V Prievidzi sa stretli existujúci členovia Fraternity a kandidáti, ktorí chceli do tretieho rádu vstúpiť. Spolu 12 nových kandidátov z Prievidze a Nitry. Počas Valného zhromaždenia bol pripravený kultúrny program, ktorý svojou umeleckosťou navodil atmosféru tejto slávnosti. Odzneli diela sv. Augustína, Jána Pavla II., ale i vlastné autorské piesne a básne členov Fraternity a hostí zo Spoločenstva Piar, pod vedením Lucky Sekerovej.

Páter Juraj, provinciál Rehole piaristov, hovoril o spolupráci medzi rehoľníkmi a laikmi. Všetkých členov a kandidátov privítal: ,,Vitajte u nás tí, ktorí už teraz cítite, že ste piaristi.” Členovia Fraternity sa zhodli, že chcú, aby aj ľudia, ktorí zvažujú vstup do Fraternity, ale ešte kandidátmi nie sú, sa mohli zúčastňovať akcií organizovaných Fraternitou.

Prvou z takýchto akcií bude Chata Piaristickej fraternity v Hlbokom (okr. Prievidza) v termíne 19. – 21. mája 2017. Registrácia je spustená na stránke http://fraternita.piaristi.sk Pozývame tak všetkých priateľov piaristického diela – starostlivosti o deti a mládež – aby sa v prípade záujmu zaregistrovali na tento víkend. Témou víkendu bude modlitba, charizma Kalazanského a spoločenstvo.

Podmienkou vstupu do Fraternity totiž je, aby kandidáti navštevovali modlitbové spoločenstvo, kde sa spolu modlia a zdieľajú svoju vieru. Mnoho priateľov piaristického diela uvažovalo nad vstupom do Fraternity, ale túto podmienku nespĺňalo. Toto chceme práve na chate Piaristickej fraternity vyriešiť a pozvať tak mnohých ďalších, ktorí majú ku starostlivosti o deti a mládež blízko, stať sa členom.

V súčasnosti sa 1300 piaristov a 700 členov Piaristickej fraternity – tretieho rádu venuje 126 tisíc žiakom na štyroch kontinentoch v materských, základných, stredných školách a troch univerzitách.
Piaristi pôsobia na Slovensku na troch školách a venujú sa 1600 žiakom materských, základných a stredných škôl. Piaristická fraternita má dnes 56 členov z Prievidze a Nitry. Piaristi evanjelizujú výchovou v zmysle hesla svätého zakladateľa Veda a zbožnosť.

Posted by Piaristická fraternita na Slovensku on 8. marec 2017