Chata Piaristickej fraternity na Slovensku

Chata Piaristickej fraternity na Slovensku
21 máj 2017

Dokonalý život piaristickej fraternity na chate v Hlbokom

Prvá chata Piaristickej fraternity na Slovensku zo spoločenstiev z Prievidze a z Nitry a ich priateľov sa konala v dňoch 19. – 21. mája 2017 na chate v Hlbokom. Témou duchovnej obnovy na chate bol dokonalý život podľa vzoru zakladateľa rehole piaristov sv. Jozefa Kalazanského.

Počas prednášania jednotlivých tém zaznievali mnohé udalosti zo života sv. Jozefa Kalazanského a jeho myšlienky. Dokonalý život (ako ho prežíval on) pramenil v žití viery i v ťažkých skúškach, v radikálnej chudobe.

„Boží plán zmenil Kalazanského srdce a po ôsmich rokoch odmietol titul, kvôli ktorému do Ríma pôvodne prišiel,“ vyjadril v prednáške o zlomoch v živote Kalazanského jeden z členov piaristickej fraternity Miroslav Kotora. Bol to život modlitby, pokory, s premenenou mysľou, prežívaný v spoločenstve. „Pokora srdca bola zbraňou, ktorou bojoval so zlom v živote,“ povedal počas sobotnej kázne páter Juraj. Ďalej vyzýval na generačnú jednotu, ktorú bolo možné vidieť práve na chate v rôznorodom vekovom zložení členov Piaristickej fraternity.

Okrem prednášok s duchovnými témami bol na stretnutí priestor i na prácu vo workshopoch. Na výber boli workshopy s témami: zdravá strava – zdravý životný štýl, premenená myseľ, umenie a výchova.

Počas záverečnej spoločnej sv. omše páter Matúš zhrnul celý víkend a pripomenul víziu piaristov a tým i piaristickej fraternity: vychovávať, evanjelizovať, pôsobiť na školách, venovať sa chudobným a na misie vychádzať z jednoty v spoločenstve. Zdieľanie účastníkov prinieslo pozitívne ohlasy – hlavne čo sa týka atmosféry prijatia a autentickosti naprieč všetkými vekovými kategóriami členov fraternity. Aby čerpanie z pokladov života Kalazanského neustalo ani v rutine povinností, všetci účastníci dostali knihu Rehoľná skúsenosť Kalazanského a brožúrku s obrazmi (výjavmi) z jeho života.

Text a foto: Anežka Kútiková