Astronomicko – fyzikálny deň pre verejnosť

06 feb 2012

V sobotu 28. januára 2012 sa v rámci dní Maximiliána Hella uskutočnil vedecko-popularizačný seminár s názvom Astronomicko-fyzikálny deň pre verejnosť. Podujatie zorganizoval Ing. Mgr. Jozef Drga absolvent Piaristického gymnázia J. Braneckého v spolupráci s Kolégiom piaristov v Trenčíne, Žilinskou univerzitou, Univerzitou Alexandra Dubčeka a Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne.

                Seminár pozostával zo štyroch prednášok. V úvodnej prednáške Ing. Mgr. Jozef Drga informoval o metódach astronomických pozorovaní meteorov, ktoré môžu realizovať aj laici bez osobitného prístrojového vybavenia. „Svet elementárnych častíc a LHC“ bol názov prednášky, ktorú predniesla RNDr. Beáta Trpišová, PhD. Súčasnú predstavu o vzniku a vývoji Vesmíru prezentoval doc. Július Štelina, Csc. V záverečnej prednáške RNDr. Michala Žitňana, PhD. boli prítomní populárnym spôsobom oboznámení s najnovšími trendmi  vo fyzike a v chémii, čo dosvedčuje aj jej priliehavý názov: „Ako získať Nobelovu cenu pomocou lepiacej pásky“.

                Podujatia sa zúčastnilo asi 35 záujemcov o aktuálne dianie v astronómii, kozmológii a vo fyzike.