March 2017
TheWay v Nitre

The Way je víkendový kurz určený predovšetkým pre mladých vo veku od 15 do 30 rokov. Uskutoční sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy v Nitre. Tento kurz moderným spôsobom sprostredkúva skúsenosť zo vzťahu s Bohom cez hudbu, prednášky a svedectvá. Samotný kurz začína v piatok 24.3.2017 o 17:00 a končí v nedľu 26.3.2017 o 12:00 Registračný poplatok sú 3€ (platené na mieste) , v cene

15

mar
2017
Rehoľná skúsenosť Kalazanského

Vydali sme knihu Rehoľná skúsenosť Kalazanského, aby sme v rámci Kalazanského jubilejného roka ešte lepšie spoznali charizmu sv. Jozefa Kalazanského. Kniha odpovedá na otázku – Ako aplikovať Kalazanského charizmu v dnešnom svete? Je starostlivosť o chudobné deti potrebná aj dnes? Autorom knihy je páter Miguel Angel Asiain , ktorý analyzuje kontext, v ktorom vznikala charizma Kalazanského.

09

mar
2017
February 2017
Cirkevné školstvo na TV LUX

CIRKEVNÉ ŠKOLSTVO na TV LUX: Ako sú na tom cirkevné školy? Do akej miery sa ich dotkne pripravovaná reforma? Čo vlastne treba reformovať? Aj na tieto otázky odpovedal P. Juraj Ďurnek SchP v relácii Samária na TV LUX. Celý záznam si môžete pozrieť priamo v archíve: http://www.tvlux.sk/archiv/play/11490  

22

feb
2017
December 2016
Dekrét ku Jubilejnému roku

Dekrét ku Kalazanskému jubilejnému roku Všetkým bratom piaristom a našim spolupracovníkom na Slovensku! 1.) Apoštolská penitenciária, na základe právomocí udelených Svätým Otcom Františkom, milostivo udelila od 27. novembra 2016 do 27. novembra 2017, cez Kalazanský jubilejný rok (Jubileum), plnomocné odpustky za obvyklých podmienok – svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, ktoré môžu získať veriaci v skutočnom pokání, vedení láskou, vo všetkých

14

dec
2016
Apoštolská Penitenciatúra

Apoštolská penitenciária, na základe právomocí udelených Svätým Otcom Františkom, milostivo udeľuje od 27. novembra 2016 do 27. novembra 2017, cez Kalazanský jubilejný rok, plnomocné odpustky pri splnení nasledujúcich podmienok (svätá spoveď, eucharistické spoločenstvo a modlitba na úmysel Svätého Otca), ktoré môžu získať veriaci v skutočnom pokání, vedení láskou, vo všetkých kostoloch, miestach uctievania, svätyniach a farnostiach, kde pôsobia piaristi a ktoré môžu byť tiež použité

03

dec
2016
November 2016
Sv. omša: Kalazanský jubilejný rok

Pozývame vás sledovať slávnostnú sv. omšu z Ríma pri príležitosti otvorenia Kalazanského jubilejného roka. On-line prenos začína v nedeľu 27.11.2016 o 11:30: On-line prenos zo slávnostnej sv. omše pri otvorení Kalazanského jubilejného roku

27

nov
2016
October 2016
Návšteva provinciálov Európy

Pátri provinciáli Európy sa v dňoch 4. – 7. októbra 2016 zúčastnili pracovnej návštevy na Slovensku, kde okrem pracovných povinností absolvovali aj stretnutie zo zakladajúcimi členmi Piaristickej fraternity na Slovensku, návštevu Piaristickej školy v Prievidzi a prechádzku okolo Bojnického zámku. Všetci sa zhodli na tom, že majú Slovensko veľmi radi a tešia sa sem opät! Cieľom ich stretnutia bolo plánovanie nadchádzajúceho obdobia v reholi, prípravy

07

okt
2016
Založenie Piaristickej fraternity

Piaristi na Slovensku založili svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku Od 5. októbra 2016 sa Rehoľa piaristov na Slovensku rozrástla o svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku. Slávnostný sľub na jeden rok zložili členovia z Prievidze a Nitry, v ktorom sa zaviazali spolupodieľať sa na charizme sv. Jozefa Kalazanského – starostlivosti o deti a mládež. Počas sv. omše celebrovanej pátrom provinciálom

05

okt
2016

október 2016

Page 1 of 41234